මෙම වෙබ් අඩවිය විසින් කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය (VAW) පිළිබඳ දැනුවත් වීම හා දැනුම බෙදාගැනීමට පහසුකම් සලසයි. සංගණන වලට අනුව ලංකාව තුළ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය බහුලව පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ විධිමත්ව සකස්කරන ලද දත්ත ඇතුළත් එකම වෙබ් අඩවිය මෙය වන අතර, ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වූවන් හට උපකාර රාමුවක්ද මෙමගින් සැපයේ. මෙම වෙබ් අඩවිය කාන්තා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය (CENWOR) විසින්, Women Defining Peace (WDP) ව්‍යාපෘතියේ සහයෝගය ඇතිව සකස් කරන ලදි. WDP යනු කැනේඩියානු ජාත්‍යාන්තර සංවර්ධන අරමුදලේ මූල්‍යම සහයෝගය ඇතිව, කැනේඩියානු ලෝක විශ්ව විද්‍යාල සේවය (WUSC) සහ කෝවෝටර් (COWATER) ජාත්‍යාන්තරය යන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරණු ලබන ව්‍යාපෘතියකි. තොරතුරු සැපයීම තරුණ පර්යේෂක සාමූහිකය (YRC) විසින් සිදුකරන ලද අතර වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය Voltage Private Limited ආයතනය මගින් සිදු කෙරින.
....වීඩියෝ විශේෂාංගය.....
පහත සඳහන් "බල හා පාලන චක්‍රය" සකස් කර ඇත්තේ අපයෝජකයින් විසින් ප්‍රචණ්ඩත්වයට පත් කාන්තාවන් පාලනය කිරීමට යොදාගත් උපාය මාර්ග එම කාන්තාවන් විස්තර කරන ලද ආකාරය විදහා දැක්වීමටය.
දිරිය පාඨකයෙනි,

කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා බහුල බව මෙම වෙබ් අඩවියෙන් පැහැදිලි වේ. වාර්තා කරන ලද ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වලට අමතරව අප නොදන්නා ක්‍රියා බොහෝමයක් ඇත. බොහෝ කාන්තාවන් නිහඬව මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉවසාගෙන සිටී. එසේම, ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීමට මෙම ක්‍රියා සිදුකරන්නන් හට එරෙහිව ක්‍රියාකර ඇති කාන්තාවන් ද ඇත. ඔවුන්ගේ කථා බොහෝ දෙනෙක් නොදනී. ඔවුන් නව දිවියකට පා තබා ඇත. එලෙසම ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක්වී සිටින අයට එම අවස්ථාවලින් මිදීමට උපකාර කරන ලද අයද ඇත. ඔබ මුහුණ දුන් ප්‍රශ්නවලදි, විශේෂයෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව මුහුණ දුන් ආකාරය හෝ ඔබගේ පවුලේ අයෙකුට, යෙහෙළියෙකුට හෝ නොදන්නා කෙනෙකුට ප්‍රචණ්ඩ අවස්ථාවකින් මිදීමට උපකාර කළ අයුරු අපට දන්වා එවන්න. ඔබගේ අත්දැකීම් නිසැකවම අන් අයට කදිම මග පෙන්වීමක් වනු ඇත.මෙය අප කණ්ඩායම හා මෙම වෙබ් අඩවිය බලන අය සමග ඔබගේ අත්දැකීම් බෙදාගැනීමට කරන ඇරයුමකි.

මෙයට

Act now කාර්ය මණ්ඩලය