සන්නිවේදන තොරතුරු තාක්ෂණයේ වර්ධනයත් සමඟ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප‍්‍රචණ්ඩත්වය අළුත් අංගකීපයක් එක්වී ඇති බව 2006 වර්ෂයේ කාන්තාවන්ට හා ගැහැණූ ළමයින්ට එරෙහි ප‍්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබන්දව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් තුමන්ගේ වාර්ථාවෙහි සඳහන් විය (http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/violenceagainstwomenstudydoc.pdf). ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය තුලින් කාන්තාවන්ට හා ගැහැණූ ළමයින්ට එරෙහි ප‍්‍රචණඩත්වය වැඩිවීමක් ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේද සන්නිවේදන තොරතුරු තාක්ෂණය ආශ්‍රිතව කාන්තාවන්ට හා ගැහැණූ ළමයින්ට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩත්වයන්හී වැඩිවීමක් ඇත. කාන්තාවන්ට හා ගැහැණූ ළමයින්ට හිංසා පැමිණ්වීමේ අරමුණ ඇතිව ඔවුන්ගේ තොරතුරු හා චායාරූප ආදිය සන්නිවේදන තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රම ඔස්සේ ලබාගැනීම මෙන්ම බෙදාහැරීමද අපරාධකරුවන්ට වඩාත් පහසු වී ඇත. මේ නිසා විශේෂයෙන් කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමෝ තව තවත් ලිංගික හිංසනයන්ට හා අපරාධයන්ට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි වේ.
මුලාශ්‍රය: http://www.planusa.org/becauseiamagirl/docs/girlsincyberspace.pdf

 

අන්තර්ජාලයේ බලපෑම නිසා කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමුන් කෙරෙහි එල්ල වන ප්‍රචන්ඩත්වය හා හිංසනය කෙබඳුදැයි මැනබැලීමට ප්‍රමානවත් දත්ත හා පර්යේෂණ සාධක මද වුවද එමගින් කාන්තා මානව අයිතීන් හා ආරක්ෂාව දැඩිසේ උල්ලංඝනය වන බව පිළිගෙන ඇත. එහෙයින් මේ ගැන සියළු සාමාජික රටවල අවධානය යොමුවිය යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්තුමන්ගේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබඳ වාර්ථාවෙහි සඳහන්ව ඇත. අවාසනාවකට ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රචන්ඩත්වයන්ගෙන් හා අපයෝජනයන්ගෙන් කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමුන්ට ආරක්ෂාව සැපයීමට ප්‍රමාණවත් නීති සමුදායක් නැත. එසේ හෙයින් කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමයින් උදාහරණ වශයෙන් ඊමේල් හෝ අන්තර්ජාල හරහා තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නා අවස්ථාවන්හිදී තමන් පිළිබඳ පුද්ගලික විස්තර හා තමතමන්ගේ ඡායාරූප ආදිය ඒවාහී බහාළීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය.

 

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අංක 16, 2006 සංශෝධන පනත

 

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදුවිය හැකි ප්‍රචණ්ඩත්වයට අවධානය යොමුකිරීම උදෙසා 2006 වර්ෂයේ දී ශ්‍රි ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයෙහි සංශෝදනයක් කරනු ලැබීය. එම සංශෝදනයට අනූව "පරිඝණක සේවාවන් සපයන්නන් තම සේවාවෙන් ළමයින්ට ලිංගික අපචාරයක් සිදු නොවන බවට වගබලා ගැනීමේ යුතුකමක් ඇත" යන වගන්තිය ඇතුළත් කර ඇත.

286B (1) වගන්තියෙන්, පරිඝනක සේවා සපයන පුද්ගලයෙක් එම සේවාව තුළින් ළමා ලිංගික අපයෝජනයට සම්බන්ධ අපරාධයක් සිඩු නොවන බවට වග බලා ගත යුතු බව පවසා ඇත.
වගන්තියෙන්, එවැනි අපරාධයක් පිළිබඳ තොරතුරු ළඟම පොලිස් ස්ථානයට පැමිණිළි කළ යුතු බව දන්වා සිටී. මෙම නීතිය කඩ කිරීමට දඬුවම වන්නේ වසර දෙකකට නොවැඩි සිර දඬුවමක් හෝ දඩයක් හෝ සිර දඬුවම සහ දඩය යන දෙකම විය හැක ( http://www.oecd.org/dataoecd/38/0/46817262.pdf )

 

2007 අංක 24 දරණ පරිඝනක අපරාධ පනත

පරිඝනක අපරාධ පනත ප්‍රධාන වශයෙන් පරිඝනක සම්බන්ධ අපරාධ සහ අනවසරයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට පරිඝනක යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරයි. මෙම පනත මඟින් පරිඝනකයක් තුළට අනවසරයෙන් ඇතුල් වීම හෝ එහි අඩංගු තොරතුරු ලබා ගැනීම අපරාධයක් ලෙස නම් කරයි. මෙම පනත මඟින් අසභ්‍ය රචනා සහ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ මෙවළම් හරහා සිදුවන හිංසනය වැනි දේ ගැන අවධානය යොමු නොකරයි. (http://www.icta.lk/pdf/ComputerCrimesActNo24of2007.pdf)